Project Oostburg

Voor het baggeren van het Groote Gat in Oostburg zijn de voorbereidende werkzaamheden zo goed als afgerond. Omdat tijdens de Tweede Wereldoorlog veel gevechtshandelingen in Oostburg en rondom de kreek hebben plaatsgevonden, is zowel bij de voorbereidingen als tijdens de baggerwerkzaamheden veel aandacht voor veiligheid.
 
Voordat gebaggerd kan worden is een bureaustudie gedaan en heeft er in de kreek een uitgebreid detectieonderzoek plaatsgevonden. De baggerwerkzaamheden vinden onder specifieke veiligheidseisen plaats.
 
Vanaf een ponton met een kraan waaraan een munitiebeveiligde pomp is gemonteerd, worden de baggerwerkzaamheden uitgevoerd. Alle uitkomende baggerspecie wordt in een munitiescheidingsinstallatie gezeefd. Daarna wordt de munitievrije baggerspecie via een transportleidingenstelsel vervoerd naar het einddepot. Door deze werkwijze wordt extra vrachtverkeer voorkomen en is er ook nauwelijks geluidsoverlast. De baggerwerkzaamheden worden eind 2013 of begin 2014 afgerond.
 
De afgelopen tijd zijn er 273 locaties benaderd waar mogelijk munitie kon liggen. Bij het benaderen van deze munitie verdachte locaties zijn veel gebruiksvoorwerpen gevonden zoals potten en pannen, velgen, prikkeldraad en fuiken. Er is ook munitie gevonden. Naast de munitie zijn er verschillende granaten gevonden van kalibers tot maximaal 15 centimeter, een staartstuk van een mortier en gevechtskoppen van lucht- en grondraketten. Ook zijn er grote munitiescherven aangetroffen. Deze munitie is veiliggesteld en afgevoerd door de Explosieven Opruimingsdienst (EOD). Ondanks dit uitgebreide munitieonderzoek wordt de kreek toch beveiligd gebaggerd. Dit word gedaan omdat scherven en kleinere munitie van minder dan 50 millimeter en non-ferro munitie zoals kunststof granaten en houten mijnen niet gedecteerd kunnen worden.
 
De baggerwerkzaamheden zijn noodzakelijk om de waterkwaliteit en waterkwantiteit aan te pakken. Door de kreek te baggeren wordt de doorstroming verbeterd en is het peilbeheer in het gebied beter te regelen. Daarnaast verbetert de ecologie in de kreek en wordt door baggeren de kans op algenbloei en botulisme verkleind. De kreek is sinds 1900 niet meer gebaggerd waardoor de baggerlaag op sommige plaatsen tot 1,70 meter is gegroeid. Hierdoor is de waterdiepte slechts vijftien tot twintig centimeter dat grote fluctuaties in temperatuur en zoutgehalten veroorzaakt en het ecologisch systeem verstoort.  
 
Bron: Waterschap Scheldestromen