Afmeervoorziening IJsseldelta

In opdracht van Rijkswaterstaat zijn wij bezig met de afronding van project ‘afmeervoorziening IJseldelta’.

Werkzaamheden binnen het waterdistrict
Het project ‘afmeervoorziening IJsseldelta’ betreft werkzaamheden aan afmeervoorzieningen binnen het waterdistrict IJsseldelta en Twentekanalen. Het betreft onderhoud / renovatie en (kleine) aanleg. Uit onderzoek is gebleken dat een aantal deelprojecten wordt uitgevoerd in op NGE verdacht gebied. In overleg met Rijkswaterstaat is bepaald voor welke deelprojecten het mogelijk is het werkgebied voor aanvang van de geplande werkzaamheden te onderzoeken op de aanwezigheid van NGE en vrij te geven.  
 
Samenwerking REASeuro
In samenwerking met REASeuro hebben wij hier invulling aan kunnen geven, door de betreffende bruggen te onderzoeken op NGE. Alle werkzaamheden zijn minimaal conform WSCS-OCE uitgevoerd.