Opsporen Conventionele / Niet Gesprongen Explosieven

Een van de hoofdtaken van duikbedrijf SDS Holland is het opsporen van conventionele/niet gesprongen explosieven (OCE) onder de waterlijn. Door de unieke samenwerking met REASeuro hebben wij ons gelieerd aan het meest vooraanstaande explosieven opsporingsbedrijf van Nederland. Hierdoor is een hoge mate van expertise op alle niveaus gewaarborgd. Opsporen OCE
Gedurende WOI en WOII zijn er een veelvoud aan conventionele / niet gesprongen explosieven ‘achtergelaten’ in onze bodem. Gezien het feit dat Nederland voor een groot gedeelte uit water bestaat, is het niet verwonderlijk dat een groot gedeelte van deze explosieven zich ook in rivieren, kanalen, watergangen e.d. bevinden. Bij werkzaamheden in een omgeving welke verdacht is op het aantreffen van deze explosieven, kunnen wij diverse werkzaamheden verrichten om zo het risico op het aantreffen van conventionele / niet gesprongen explosieven bij vervolgwerkzaamheden tot een minimum te beperken. 

Wetgeving

Volgens het WSCS-OCE, het werkveldspecifieke certificatieschema voor het opsporen van conventionele explosieven, moeten duikers die benaderingswerkzaamheden uitvoeren op het gebied van explosievenopsporing, in het bezit zijn van een certificering als OCE-deskundige. Naast een duiker die onder water bezig is met benaderingswerkzaamheden moet de, in de duikploeg aanwezige, reserveduiker ook in het bezit zijn van deze certificering. 
 
De duikploeg wordt boven water bijgestaan door een Senior OCE-deskundige. Deze specialist heeft de leiding over de OCE werkzaamheden. 
 
Duikbedrijf SDS Holland heeft binnen haar gelederen een aantal duikers die gecertificeerd zijn als OCE-deskundige en een aantal duikers met een assistent OCE-deskundige certificering.