Kernboringen

Een boorkern is een stuk gesteente dat naar boven wordt gehaald bij een boring in de ondergrond. Boorkernen kunnen afhankelijk van het boorsysteem zowel uit vast gesteente als uit ongeconsolideerd sediment genomen worden.

Boorkern
Een boorkern wordt genomen door een speciale boorbeitel, met een holle kern. De beitel boort een cilindervormig stuk gesteente uit en de boorkern wordt gevangen gehouden in de holle beitel. Vervolgens wordt het stuk gesteente voorzichtig omhoog gehaald. Om boorgruis af te voeren, moet constant boorvloeistof in het boorgat rondgepompt blijven worden. Het kernen gaat langzaam en het proces is een precisiekarwei. Met name in hardere gesteenten kan het nemen van een kern erg lang duren.